Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể ko có nước thì sau 12h thì đầy bể. Sau khi 2 vòi cùng chảy 8h thì người ta khóa vòi 1 còn vòi hai tiếp tục c

Question

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể ko có nước thì sau 12h thì đầy bể. Sau khi 2 vòi cùng chảy 8h thì người ta khóa vòi 1 còn vòi hai tiếp tục chảy. Do tăng công suất vòi 2 nên gấp đôi nên vòi 2 đã chảy đầy phần bể còn lại trong 3h30. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình với công suất bình thường thì phải bao lâu mới đầy bể

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-22T14:18:49+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:20:13+00:00

  Đáp án:

  gọi chiều dài là x (m), chiều rộng là y (m)

   nếu tăng chiều dài lên 6m và giảm chiều rộng đi 4m thì diện tích không đổi

   => x.y = (x+6).(y-4)

  <=> xy = xy + 6y-4x-24

  <=> 6y – 4x – 24 = 0

  <=> x = 1,5y + 6

  Lại có diện tích hình chữ nhật là x.y = (1,5y+6).y=720

  => 1,5$y^{2}$+6y -720 = 0

  Giải hệ pt bậc 2 => y = 20 thoả mãn

  => x = 36

  Vậy chiều dài và chiều rộng của khu vườn lần lượt là 36m và 20m 

  0
  2021-08-22T14:20:24+00:00

  Đáp án:

  Gọi chiều dài hình chữ nhật là x thì chiều rộng là 720/x (x > 0) (m)
  Theo đề bài ta có:  (x + 6)(720/x –  4) = 720
  <=> 720 – 4x + 4320/x – 24 = 720

  <=>  4x – 4320/x + 24 =0

  => 4x^2 +24x- 4320=0
  <=> x^2 + 6x – 1080 = 0
  <=> (x + 36)(x – 30) = 0
  <=> x = 30 (Vì x > 0)
  Vậy chiều dài là 30 m, chiều rộng là 720/30 = 24 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )