người ta điều chế khí hidro theo phương trình Zn +HCl->ZnCl2+H2.thu được 4.48 lít khí H2 , thính mZn và mHCl cần dùng

Question

người ta điều chế khí hidro theo phương trình Zn +HCl->ZnCl2+H2.thu được 4.48 lít khí H2 , thính mZn và mHCl cần dùng

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-10-13T18:10:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:11:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nH2=$\frac{4,48}{22,4}$=0,2(mol)

  PTHH:     Zn+2HCl→ZnCl2+H2

                   0,2   0,4                0,2

  =>mZn=0,2.65=13(g)

  =>mHCl=0,4.36,5=14,6(g)

  0
  2021-10-13T18:11:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nH2 = 4.48/22.4 = 0.2 (mol)

    PT :       Zn +    2HCl     ->        ZnCl2  +    H2

                 0.2     <–     0.4         <–                0.2   (mol)

    mZn = 0.2*65 =13 (g)

   mHCl = 0.4*36.5 = 14.6 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )