sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập cha ông ta đã để lại cho chúng ta những truyền thống quý báu nào?

Question

sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập cha ông ta đã để lại cho chúng ta những truyền thống quý báu nào?

in progress 0
Delilah 5 tháng 2021-07-25T01:42:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:43:55+00:00

  Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập,ông cha ta đã để lại cho chúng ta:

  -Lòng yêu nước,tấm gương những anh hùng dân tộc.

  -Tinh thần đấu tranh bền bỉ và độc lập của đất nước.

  -Ý thức vươn lên bảo vệ nền văn hóa dân tộc,phát triển kinh tế đất nước.

  -Kinh nghiệm quý báu trong đấu tranh và bảo vệ đất nước.

    Cho mình xin ctlhn nhé.

                                        ≈ CHÚC BẠN HỌC TỐT≈

  0
  2021-07-25T01:44:13+00:00

  hơn 1000 năm  đấu tranh giành độc lập ông cha ta để lại cho chúng ta:

  thứ nhất:lòng yêu nước

  thứ hai:tinh thần đấu tranh kiên cường.bất khuất vì nền độc lập của nước nhà

  thứ ba:những người anh hùng dân tộc đáng kính phục,đáng được tôn thờ

  thứ tư:ý thức không ngừng vươn lên,bảo vệ nền văn hóa dân tộc

  thứ năm:những phong tục tập quán quá báu như bánh trưng bánh giày….

  thứ sáu:nền hòa bình dân tộc

  CHÚC BN HỌC TỐT NHA:)

  XIN CTRLHNH NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )