so sánh a/ 2 mũ 700 và 7 mũ 200 b/ 3 mũ 39 và 11 mũ 21

Question

so sánh
a/ 2 mũ 700 và 7 mũ 200
b/ 3 mũ 39 và 11 mũ 21

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-08-07T18:47:46+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:48:57+00:00

  Đáp án:

   a)$2^{700}$  > $7^{200}$ 

  b) $3^{39}$ <$11^{21}$ 

  Giải thích các bước giải:

   a)$2^{700}$  và $7^{200}$ 

  ta có :$2^{700}$ =$2^{7}$$^{100}$=$128^{100}$

        $7^{200}$ =$(7²)^{100}$  =$49^{100}$ 

  vì $128^{100}$ >$49^{100}$  nên $2^{700}$  > $7^{200}$ 

  b) $3^{39}$  và $11^{21}$ 

  ta có: $3^{42}$  =$(3²)^{21}$ =$9^{21}$ 

  vì $9^{21}$  <$11^{21}$  nên $3^{42}$ < $11^{21}$ 

  mà $3^{39}$ < $3^{42}$

  ⇒$3^{39}$ <$11^{21}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )