Tiểu sử Mác, Ăng-ghen, Lê Nin. Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen? Vì sao nói: “Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới”?

Question

Tiểu sử Mác, Ăng-ghen, Lê Nin. Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen? Vì sao nói: “Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới”?

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-07-08T17:14:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:15:49+00:00

  Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen:

  – Nhận thức rõ được bản chất của chế độ tư bản và nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

  – Cùng có tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản bất công, xây dựng một xã hội bình đẳng.

  – Tình bạn đẹp, cao cả và vĩ đại, được xây dựng trên cơ sở tình bạn, tình yêu chân chính, tinh thần vượt khó, giúp đỡ nhau để phục vụ sự nghiệp cách mạng mà hai ông theo đuổi.

  – Nhận thức đước sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người khỏi ách áp bức bóc lột.

  Vì sao nói: “Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới”?

  vì nó: Giảm chiến tranh cho giai cấp công nhân

  Đảng công nhân xa hội dân chủ nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác.

  Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh cách mạng.

  0
  2021-07-08T17:15:54+00:00

  – Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen đó là: nêu rõ vai trò của giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản là một lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.
  – Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga được gọi là Đảng vô sản kiểu mới vì nó: 
  +> Triệt để đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân. 
  +> Tuyệt đối trung thành và tuân theo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác. 
  +> Chống chủ nghĩa cơ hội 
  +> Dựa vào nhân dân và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )