Tim 3 số xyz biết x và y tỉ lệ thuận với 3 và 4 y và z tỉ lệ nghịch với 6 và 7,5 và z-x= 2,4 Giúp mình vớiii

Question

Tim 3 số xyz biết x và y tỉ lệ thuận với 3 và 4 y và z tỉ lệ nghịch với 6 và 7,5 và z-x= 2,4
Giúp mình vớiii

in progress 0
Madeline 3 ngày 2021-12-06T17:24:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:26:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Từ đề bài => x/3 = y/4 và y.6 = z.7,5

  => y/5=z/4

  =>x/15= y/20= z/16

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta đc: z-x/16-15= 2,4

  x= 36

  y=48

  z=38,4

  0
  2021-12-06T17:26:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Từ đề bài => $\frac{x}{3}$  = $\frac{y}{4}$ và y×6 = z×7,5

  => $\frac{y}{5}$ = $\frac{z}{4}$ 

  =>$\frac{x}{15}$ = $\frac{y}{20}$ = $\frac{z}{16}$ 

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta đc:$\frac{z-x}{16-15}$ = 2,4

  =>x= 36

  =>y=48

  => z=38,4

  CHO MK 5* VÀ CTLHN NHÁ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )