Tìm điều khiển của số n để phân số 2n-1/6n+8 rút gọn được

Question

Tìm điều khiển của số n để phân số 2n-1/6n+8 rút gọn được

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-10-04T01:30:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:31:14+00:00

  Phân số `{2n-1}/{6n+8}` có nghĩa khi: 

  `\qquad 6n+8\ne 0=>6n\ne -8`

  `=>n\ne -8/ 6=>n\ne -4/ 3`

  $\\$

  Gọi $Ư CLN(2n-1;6n+8)=d$

  Để phân số `{2n-1)/{6n+8}` rút gọn được thì:

  $\quad d\in N$*;$d\ne 1$

  `=>(2n-1)\ \vdots\ d` và ` (6n+8)\ \vdots\ d`

  `=>3(2n-1)\ \vdots\ d`

  `=>6n-3 \ \vdots\ d`

  $\\$

  `=>(6n+8)-(6n-3)=11 \ \vdots\ d`

  `=>d\in {1;11}`

  Mà `d\ne 1`

  `=>d=11`

  $\\$

  `=>(2n-1)\ \vdots\ 11`

  `=>(2n-1+11) \ \vdots\ 11`

  `=>(2n+10) \ \vdots\ 11`

  `=>2(n+5) \ \vdots\ 11`

  $\\$

  Vì $ƯCLN(2;11)=1$

  `=>(n+5) \ \vdots\ 11`

  `=>n+5=11k` $(k\in Z)$

  `=>n=11k-5`

  $\\$

  Vậy `n=11k-5` với $k\in Z$ thì phân số `{2n-1}/{6n+8}` rút gọn được

  0
  2021-10-04T01:31:54+00:00

  Đáp án:

  `n\ne -4/3` 

  Giải thích các bước giải:

   Để phân số `\frac{2n-1}{6n+8}` rút gọn được:

  `\Leftrightarrow 6n+8\ne 0`

  `\Leftrightarrow 6n\ne -8`

  `\Leftrightarrow n\ne -8/6`

  `\Leftrightarrow n\ne -4/3`

    Vậy `n\ne -4/3` để phân số `\frac{2n-1}{6n+8}` rút gọn được.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )