Tìm tất cả các giá trị của tham số m để mọi x∈[−1;1] đều là nghiệm của bất phương trình 3×2−2(m+5)x−m2+2m+8≤0. A m≤−3. B m>−12. C m≥7. D m∈(−∞;−3]∪[7;

Question

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để mọi x∈[−1;1] đều là nghiệm của bất phương trình 3×2−2(m+5)x−m2+2m+8≤0.
A
m≤−3.
B
m>−12.
C
m≥7.
D
m∈(−∞;−3]∪[7;+∞)
…mn giải giùm e vs ạ..

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-10-28T13:23:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:24:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3x²-2(m+5)x−m2+2m+8≤0 ∈[−1;1]

  ⇔Δ= (2m +1)² (m#-1/2)

  ⇒x1=(-m+4)/3

     x2=m+2

  vì  x∈[−1;1]

  x1≤-1⇔(-m+4)/3≤-1⇔-m+4≤-3⇔m≥7 (1)

  x2≥1⇔m+2≥1⇔m≥-1 (2)

  ⇒từ (1) và (2) suy ra m≥7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )