tính khối lượng và thể tích của hợp chất gồm 14g nitơ và 4g NO

Question

tính khối lượng và thể tích của hợp chất gồm 14g nitơ và 4g NO

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-08-28T02:19:13+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:20:33+00:00

  `m_{N}=14+4=18(g)`

  `n_{N}=18/14=9/7(mol)`

  `V_{N}=9/7.22,4=28,8(l)`

  0
  2021-08-28T02:20:42+00:00

  Giải

  khối lượng: 14+ 4= 28g

  Thể tích:

  B1: Tìm số mol từng cái

  Nito=$\frac{14}{28}$ =0,5(mol).

  nNO= $\frac{4}{30}$ = 0,13(mol).

  B2: Tính thể tích từng cái

  nKHÍ nito: $V_{N2}$= 0,5* 22,4= 11,2(l)

  nNO: $V_{NO}$= 0,14* 22,4= 2,913(l)

  B3: Tính tổng thể tích

  $V_{hh}$= 11,2+ 2,913= 14,113(l)

  CHO MK CTLHN NHA.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )