Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN Giúp minh vs ạ ,chính xác ạ , đg can ggasp mai em kiem r

Question

Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN
Giúp minh vs ạ ,chính xác ạ , đg can ggasp mai em kiem r

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-07T14:43:37+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T14:44:52+00:00

  * Hoàn cảnh ra đời:

  – Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

  – Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực

  * Mục tiêu

  – Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên

  * Nguyên tắc hoạt động

  – Đây là một nguyên tắc vô cùng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

  – Nó không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

  => Hợp tác phát triển có kết quả

  0
  2021-09-07T14:45:35+00:00

  Hoàn cảnh ra đời:

  – Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

  – Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm: Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

  Mục tiêu hoạt động:

  Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

  Nguyên tắc hoạt động

  là cùng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có kết quả.

  Có gì cho mk xin ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )