trung-hòa-200g-dung-dịch-HCl-3.65%-bằng-dung-dịch-kOH-1M-thể-tích-dung-dịch-koh-cần-dùng?

Question

trung-hòa-200g-dung-dịch-HCl-3.65%-bằng-dung-dịch-kOH-1M-thể-tích-dung-dịch-koh-cần-dùng?

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-09-05T18:25:07+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:26:10+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} V_{\text{dd KOH}}=0,2\ lít=200\ ml.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:HCl+KOH\to KCl+H_2O\\ n_{HCl}=\dfrac{200\times 3,65\%}{36,5}=0,2\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{KOH}=n_{HCl}=0,2\ mol.\\ \Rightarrow V_{\text{dd KOH}}=\dfrac{0,2}{1}=0,2\ lít=200\ ml.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-05T18:26:57+00:00

  `n_(HCl)=\frac{200.3,65%}{36,5}=0,2(mol)`

  `KOH+HCl->KCl+H_2O`

  `0,2`           `0,2`

  `V_(KOH)=\frac{0,2}{1}=0,2(l)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )