viết :12/500=…/…=…% 750/600=…/…=…%

Question

viết :12/500=…/…=…% 750/600=…/…=…%

in progress 0
Reese 2 ngày 2021-12-07T16:44:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T16:45:53+00:00

  @NOOB

  $\frac{750}{600}$ = $\frac{125}{100}$ = 125   %

  $\frac{12}{500}$ =  $\frac{6}{250}$ = 2,4            %

                                          * Xin hay nhất ! *

  0
  2021-12-07T16:46:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )