sau khi học xong văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn em có suy nghĩ như thế nào về quyền của bản thân mình*kh chép mạng*(gạch ý cx đc)

Photo of author

By Alaia

sau khi học xong văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn em có suy nghĩ như thế nào về quyền của bản thân mình*kh chép mạng*(gạch ý cx đc)

0 bình luận về “sau khi học xong văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn em có suy nghĩ như thế nào về quyền của bản thân mình*kh chép mạng*(gạch ý cx đc)”

 1. @Meo_

  * Sau khi học xong văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn, em có suy nghĩ về quyền của bản thân mình là:

  _ Cần được chăm sóc và bảo vệ hơn nữa;

  _ Được tạo điều kiện, trang bị để việc học tập tốt hơn;

  _ Không nên bị sỉ nhục đến danh dự, nhân phẩm từ những người bạn cùng lứa;

  _ Cần được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn.

Viết một bình luận