$sin^4(x – pi\4) = -sin^4( pi\4 – x)$ chuyển ra có đúng k mọi người, em dễ bị nhầm lẫn về dấu quá ạ

Photo of author

By Katherine

$sin^4(x – pi\4) = -sin^4( pi\4 – x)$
chuyển ra có đúng k mọi người, em dễ bị nhầm lẫn về dấu quá ạ
Viết một bình luận