so sánh điểm giống nhau và khác nhau trong việc phân chia giai cấp ở xã hội phương Đông và Hi Lạp- Roma

By Eden

so sánh điểm giống nhau và khác nhau trong việc phân chia giai cấp ở xã hội phương Đông và Hi Lạp- Roma

0 bình luận về “so sánh điểm giống nhau và khác nhau trong việc phân chia giai cấp ở xã hội phương Đông và Hi Lạp- Roma”

 1. * phương đông:

  – Có hai giai cấp thống trị và bị trị đối kháng nhau:

  + G/c thống trị: vua, các quý tộc, quan lại, tăng lữ

  + G/c bị trị: nông dân công xã, thợ thủ công, nô lệ

  * Phương Tây (Hi Lạp, Rooma)

  – Có hai giai cấp đối kháng: chủ nô và nô lệ

  – Ngoài ra còn có người bình dân và thợ thủ công

  Trả lời

Viết một bình luận