Cho góc xOy < 90 độ.Lấy A thuộc Ox,lấy B và C thuộc Oy với OA^2=OB.OC.So sánh các góc của tam giác OAC và OAB

Photo of author

By Remi

Cho góc xOy < 90 độ.Lấy A thuộc Ox,lấy B và C thuộc Oy với OA^2=OB.OC.So sánh các góc của tam giác OAC và OAB

0 bình luận về “Cho góc xOy < 90 độ.Lấy A thuộc Ox,lấy B và C thuộc Oy với OA^2=OB.OC.So sánh các góc của tam giác OAC và OAB”

 1. Ta có
  OA² = OB.OC
  => OA/OB = OC/OA
  Xét ΔOAB và ΔOCA có
  +)OA/OB = OC/OA
  +)Góc O chung
  ⇒ΔOAB đồng dạng ΔOCA
  ⇒∠ OAB =∠OCA
  ∠AOB =∠COA
  ∠ABO =∠CAO

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

Viết một bình luận