Sống Khi chiếc lá nhớ về cơn gió Ánh nắng đang sống trong màu xanh kia Khi bươm bướm nhớ về nhành hoa Hương thơm đang sống trong đôi cánh Khi anh nhớ

By aihong

Sống
Khi chiếc lá nhớ về cơn gió
Ánh nắng đang sống trong màu xanh kia
Khi bươm bướm nhớ về nhành hoa
Hương thơm đang sống trong đôi cánh
Khi anh nhớ về em
Thế giới này đang sống trong những ngày xuân.
Nêu cảm nhận của em khi đọc bài viết
Viết một bình luận