Tả một đoạn vắn ngắn từ 4-6 câu về chủ đề đồ ăn ( trong đoạn văn đó có chứa danh từ ) . Mình đang cần gấp ! Giúp mình nha . Ai nhanh nhất , văn

Photo of author

By Serenity

Tả một đoạn vắn ngắn từ 4-6 câu về chủ đề đồ ăn ( trong đoạn văn đó có chứa danh từ ) .
Mình đang cần gấp ! Giúp mình nha .
Ai nhanh nhất , văn hay nhất mình sẽ tick nha !
Leave a Comment