“Ta nghe hè dậy bên lòng” c1 hãy chép các câu thơ òn lại để để hoàn thành khổ thơ c2 viết 1 đoạn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng phân hợp nêu cả

Photo of author

By Arianna

“Ta nghe hè dậy bên lòng”
c1 hãy chép các câu thơ òn lại để để hoàn thành khổ thơ
c2 viết 1 đoạn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng phân hợp nêu cảm nhận về tâm trạng người tù qua khổ thơ vùa chép.Trong đoạn có sử dụng câu nghi vẫn dùng để bộc lộ cảm xúc
Leave a Comment