tại sao chưa có trật tự thế giới mới sau khi trật tự hai cực yalta sụp đổ

By Josie

tại sao chưa có trật tự thế giới mới sau khi trật tự hai cực yalta sụp đổ

0 bình luận về “tại sao chưa có trật tự thế giới mới sau khi trật tự hai cực yalta sụp đổ”

  1. Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ thế giới phát triển theo hướng “đa cực” – nhiều trung tâm. Và đây chính là trật tự thế giới mới.

    Trả lời
  2. Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ thế giới phát triển theo hướng “đa cực” – nhiều trung tâm. Và đây chính là trật tự thế giới mới.

    Trả lời

Viết một bình luận