Từ bóng người ,mây đen, to nhỏ. mặt đường . Từ nào là từ ghép đẳng lập , Từ nào là từ ghép chính phụ

Photo of author

By Adeline

Từ bóng người ,mây đen, to nhỏ. mặt đường . Từ nào là từ ghép đẳng lập , Từ nào là từ ghép chính phụ

0 bình luận về “Từ bóng người ,mây đen, to nhỏ. mặt đường . Từ nào là từ ghép đẳng lập , Từ nào là từ ghép chính phụ”

 1. • Từ ghép chính phụ: Bóng người ; mây đen ; mặt đường 

  • Từ “to nhỏ” là ghép đẳng lập

  Bởi ghép đẳng lập thì hai tiếng đều có nghĩa

  Ghép đẳng lập thì từ sau bổ nghĩa cho từ trước

  Học tốt. Nocopy

 2. Từ ghép đẳng lập : Bóng người,mặt đường  

  Từ ghép chính phụ : mây đen, to nhỏ

Viết một bình luận