tại sao động vật càng nhỏ thì tim đập càng nhanh

Photo of author

By Valerie

tại sao động vật càng nhỏ thì tim đập càng nhanh

0 bình luận về “tại sao động vật càng nhỏ thì tim đập càng nhanh”

 1. Đáp án:

  Trong cùng một loài những động vật có kích thước càng nhỏ thì tim đập càng nhanh vì:

  – Cường độ trao đổi chất mạnh, nhu cầu đòi hỏi nhiều ô xi.

  – Cường độ trao đổi chất mạnh vì diện tích tiếp xúc của bề mặt cơ thể với môi trường lớn so với khối lượng cơ thể, nên có sự mất nhiệt nhiều, đòi hỏi ôxi và dinh dưỡng từ máu -> tim đập nhanh

 2. Trong cùng một loài những động vật có kích thước càng nhỏ thì tim đập càng nhanh vì:

  – Cường độ trao đổi chất mạnh, nhu cầu đòi hỏi nhiều ô xi.

  – Cường độ trao đổi chất mạnh vì diện tích tiếp xúc của bề mặt cơ thể với môi trường lớn so với khối lượng cơ thể, nên có sự mất nhiệt nhiều.

Viết một bình luận