tại sao nhà lý lại giao các chức vụ quan trọng cho người thân cận nắm giữ

By Eden

tại sao nhà lý lại giao các chức vụ quan trọng cho người thân cận nắm giữ

0 bình luận về “tại sao nhà lý lại giao các chức vụ quan trọng cho người thân cận nắm giữ”

 1. Nhà Lý muốn tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của dòng họ mình

  – Nền giáo dục Nho học thời kì này chưa phát triển. Việc tuyển chọn quan lại chủ yếu bằng hình thức tiến cử, tập ấp.

  Trả lời
 2. – Lúc đó nền giáo dục vẫn chưa phát triển để có điều kiện tuyển lựa nhân tài.

  – Nhà Lý mới thành lập cần tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của mình.

  → Vì thế, nhà Lý giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận.

  Trả lời

Viết một bình luận