Bài 1: Thực hiện phép tính a) 2021+(-256)+(-44)-|-2021| b) 8 mũi 2 .33+8 mũi 2. 67

By Arya

Bài 1: Thực hiện phép tính
a) 2021+(-256)+(-44)-|-2021|
b) 8 mũi 2 .33+8 mũi 2. 67

0 bình luận về “Bài 1: Thực hiện phép tính a) 2021+(-256)+(-44)-|-2021| b) 8 mũi 2 .33+8 mũi 2. 67”

Viết một bình luận