Tại sao nhà nước Phương đông lại có vua đứng đầu

Photo of author

By Everleigh

Tại sao nhà nước Phương đông lại có vua đứng đầu

0 bình luận về “Tại sao nhà nước Phương đông lại có vua đứng đầu”

  1. Tại vì bộ máy nhà nước phương Đông được xây dựng theo chế độ chuyên chế cổ đại

  2. Nhà nước Phương đông có vua đứng đầu vì: Xã hội cổ đại phương Đông được hình thành từ liên minh bộ lạc. Do nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi, các bộ lạc liên kết lại với nhau và cần có một người đứng đầu.

    => Vì thế, bộ máy nhà nước đã được thành lập để điều hành và quản lí xã hội.

    Cơ cấu bộ máy nhà nước này mang tính chất một nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền, đứng đầu là vua.

Viết một bình luận