Tại sao nói đến thánh 12 năm 2015 một chương trình mới được mở ra trong khu vực Đông Nam Á

By Genesis

Tại sao nói đến thánh 12 năm 2015 một chương trình mới được mở ra trong khu vực Đông Nam Á

0 bình luận về “Tại sao nói đến thánh 12 năm 2015 một chương trình mới được mở ra trong khu vực Đông Nam Á”

  1. Đến tháng 12 năm 2015 một chương trình mới được mở ra trong khu vực Đông Nam Á vì vào ngày này đánh dấu mốc cộng đồng ASEAN đã được thành lập. Cụ thể ngày 22/11, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về “Thành lập Cộng đồng ASEAN” với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo các nước đối tác, đối thoại của ASEAN và Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon.

    – Sự hình thành Cộng đồng ASEAN mang lại cho kinh tế các nước thành viên thêm động lực để phát triển, và nhờ đó người dân ASEAN ngày càng được hưởng thụ mức sống cao hơn.

    – Cộng đồng ASEAN là đại diện cho mô hình cao nhất của hợp tác khu vực giữa 10 quốc gia thành viên, mở ra giai đoạn phát triển mới về chất của một ASEAN gắn kết, chia sẻ lợi ích và cùng phát triển thịnh vượng, bền vững.

    – Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ, gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội và hoạt động trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN. Cộng đồng được hình thành dựa trên ba trụ cột chính: Cộng đồng Chính trị – An ninh , Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội.

    Trả lời

Viết một bình luận