tam giác abc có đọ dài các cạnh là 3cm,4cm,5cm.tam giác a,b,c, đồng dạng với tam giác abc và có diện tích 54cmvuoong.tính độ dài các cạnh của tam giác

Photo of author

By Eden

tam giác abc có đọ dài các cạnh là 3cm,4cm,5cm.tam giác a,b,c, đồng dạng với tam giác abc và có diện tích 54cmvuoong.tính độ dài các cạnh của tam giác a,b,c,

0 bình luận về “tam giác abc có đọ dài các cạnh là 3cm,4cm,5cm.tam giác a,b,c, đồng dạng với tam giác abc và có diện tích 54cmvuoong.tính độ dài các cạnh của tam giác”

 1. Vì $Δ_{ABC}$ ~ $Δ_{A’B’C’}$

  ⇒ $\frac{S_{ABC}}{S_{A’B’C’}}$ = $\frac{AB}{A’B’}^2$

  mà $Δ_{ABC}$ có độ dài các cạnh là 3,4,5 nên là tam giác vuông

  Suy ra: $S_{ABC}$ = $\frac{1}{3}$ × 4 × 3 = 6

  ⇒ $\frac{1}{9}$ = $\frac{AB}{A’B’}^2$ 

  ⇒ $\frac{AB}{A’B’}$ = $\frac{1}{3}$

  ⇒ A’B’ = AB × 3 = 3.3 = 9cm

  Tức là mỗi cạnh của tam giác A’B’C’ gấp 3 lần của cạnh của tam giác ABC.

  Vậy ba cạnh của tam giác A’B’C là 9cm, 12cm, 15cm.

  Cho tui ctlhn nha ! <3

   

Viết một bình luận