Thống kê các cách đánh giặc của nhà Trần trong các cuộc chống quân Mông- Nguyên? Cách đánh nào đặc biệt? Vì sao?

Photo of author

By Piper

Thống kê các cách đánh giặc của nhà Trần trong các cuộc chống quân Mông- Nguyên? Cách đánh nào đặc biệt? Vì sao?

0 bình luận về “Thống kê các cách đánh giặc của nhà Trần trong các cuộc chống quân Mông- Nguyên? Cách đánh nào đặc biệt? Vì sao?”

  1. cách đánh giặc thời Trần là vua tôi đồng lòng anh em hòa thuận cả nước góp sức chiến đấu

    biện pháp yếu chống mạnh hay đánh bất ngờ ít địch nhiều thì dùng mai phục

    cách 1 là đặc biệt nhất vì nếu ko có sự đoàn kết thì sẽ ko có chiến thắng

  2. Cách đánh giặc được áp dụng nhiều nhất là vườn không nhà trống. 

    Vì cách này giúp đánh lừa địch và làm cho địch thiếu lương thực và làm cho địch chết dần chết mòn

Viết một bình luận