tam giác ABC có góc B>góc C. đường phân giác góc ngoài đỉnh A cắt BC tại E, góc A=60, góc AEB=15 . vậy góc C=?

By Kaylee

tam giác ABC có góc B>góc C. đường phân giác góc ngoài đỉnh A cắt BC tại E, góc A=60, góc AEB=15 . vậy góc C=?

0 bình luận về “tam giác ABC có góc B>góc C. đường phân giác góc ngoài đỉnh A cắt BC tại E, góc A=60, góc AEB=15 . vậy góc C=?”

 1. Ta có góc BAC + Góc xAE = 180 đôh ( 2 góc kề bù)

  => Góc xAE = 180 độ – 60 độ = 120 độ

  Mà AE là tia phân giác của góc xAE nên góc $A_{1}$ = 60 độ

  Xét Tam giác AEB có góc ABC = góc $A_{1}$ + góc AEB ( góc ngoài tam giác)

  => Góc ABC = 60 độ + 15 độ = 75 độ

  Xét tam giác ABC có góc ABC + góc BAC + góc BCA = 180j

  => góc BCA = 180 độ – 75 độ – 60 độ = 45 độ

  Trả lời

Viết một bình luận