Ở nước ta có 3 bản tuyên ngôn độc lập. Đó là của ai. Vào thời gian nào?

By Skylar

Ở nước ta có 3 bản tuyên ngôn độc lập. Đó là của ai. Vào thời gian nào?

0 bình luận về “Ở nước ta có 3 bản tuyên ngôn độc lập. Đó là của ai. Vào thời gian nào?”

 1. Trải qua lịch sử ngàn năm văn hiến, đến thời điểm hiện nay, Việt Nam có 03 bản tuyên ngôn độc lập, bài đầu tiên là Thơ thần “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt, bản tuyên ngôn độc lập thứ hai là “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi, bản cuối cùng là “Tuyên ngôn Độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Trả lời
 2. Ở nước ta có 3 bản tuyên ngôn độc lập. Đó là của ai ?

  => – “Nam quốc sơn hà nam đế cư ” của Lý Thường Kiệt .

   – “Bình Ngô đại cáo ” của Nguyễn Trãi

  – Bản Tuyên ngôn Độc lập do Bác Hồ đọc

  Vào thời gian nào?

  – “Nam quốc sơn hà nam đế cư ” sáng tác vào thế kỉ XI .

  “Bình Ngô đại cáo ” sáng tác vào năm XV .

  Bản Tuyên ngôn Độc lập vào năm 2/9/1945.

  Trả lời

Viết một bình luận