Tập xác định của hàm số y =2x-1/3x^2-x-4 là : ???

Photo of author

By Ximena

Tập xác định của hàm số y =2x-1/3x^2-x-4 là : ???

0 bình luận về “Tập xác định của hàm số y =2x-1/3x^2-x-4 là : ???”

  1. $\frac{2x-1}{3x^2-x-4}$

    ĐK: $3x^2-x-4 \neq 0 \\ \\

    \Leftrightarrow x \neq \frac{4}{3};x \neq -1$

    $\Rightarrow D=R$\$\left \{ \frac{4}{3};-1 \right \}$

Viết một bình luận