the apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too. đúng thì tick, sai gạch chân và sửa lại 1 lỗi thôi

By Maria

the apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too. đúng thì tick, sai gạch chân và sửa lại 1 lỗi thôi

0 bình luận về “the apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too. đúng thì tick, sai gạch chân và sửa lại 1 lỗi thôi”

 1. the apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too

  sửa

  The apples in our garden will rip but the orangers won’t rip

  Hidden ninja

  Trả lời
 2. @Nap_

  The apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too.

  Sửa :

  The apples in our garden are rip and the oranges are rip too.

  hoặc

  The apples in our garden will rip but the orangers won’t rip

  @LonelyTeam@

  Trả lời

Viết một bình luận