Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m8dm, chiều rộng 1,2m, chiều cao 15dm

By Valerie

Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m8dm, chiều rộng 1,2m, chiều cao 15dm

0 bình luận về “Tính DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m8dm, chiều rộng 1,2m, chiều cao 15dm”

 1.                                           Bài giải 

                           Đổi 15 dm = 1,5 m ; 1m 8dm = 1,8 m

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

                            ( 1,8 + 1,2 ) x 2 x 1,5 = 9 ( m2 )

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

                            9 + 1,8 x 1,2 = 11,16 ( m2 )

                                        Đáp số : DTXQ : 9 m2 ; DTTP : 11,16 m2.

  Trả lời
 2. Đáp án:Diện tích xung quanh: 900 dm²

  Diện tích toàn phần: 1332 dm²

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 1m8dm = 18 dm

  Đổi 1,2 m = 12dm

  Diện tích xung quanh của hìn hộp chữ nhật là:

           (18 + 12) x 2 x 15 =900 (dm²)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

             18 x 12 x 2 + 900 = 1332(dm²)

   Vậy………….

   Sai thì thui nhé! Cho mình 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé!

  Trả lời

Viết một bình luận