Thế năng tại một điểm M trong điện trường là -32.10^-19J. Tìm điện thế tại M

By Natalia

Thế năng tại một điểm M trong điện trường là -32.10^-19J. Tìm điện thế tại M

0 bình luận về “Thế năng tại một điểm M trong điện trường là -32.10^-19J. Tìm điện thế tại M”

Viết một bình luận