Xác định thành phần % theo khối lượng hoặc theo thể tích. VD1/ Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí metan và Etilen qua bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 1,68

By Audrey

Xác định thành phần % theo khối lượng hoặc theo thể tích.
VD1/ Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí metan và Etilen qua bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 1,68 lít khí thoát ra khỏi bình. Tính thành phần phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

0 bình luận về “Xác định thành phần % theo khối lượng hoặc theo thể tích. VD1/ Dẫn 2,24 lít hỗn hợp khí metan và Etilen qua bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 1,68”

 1. Đáp án:

  % V CH4=75%  ->% V C2H4=25%

  Giải thích các bước giải:

   Dẫn CH4 và C2H4 qua bình brom thì chỉ có C2H2 phản ứng

  C2H4 + Br2 —–> C2H4Br2

  -> khí thoát ra là CH4 -> V CH4=1,68 lít

  ->% V CH4=1,68/2,24=75%  ->% V C2H4=25%

  Trả lời

Viết một bình luận