Theo em, ₫iều gì sẽ xãy ra trong ngành dệt của nước anh khi máy kéo sợi gien ni được sử dụng rộng rãi?

By Lyla

Theo em, ₫iều gì sẽ xãy ra trong ngành dệt của nước anh khi máy kéo sợi gien ni được sử dụng rộng rãi?

0 bình luận về “Theo em, ₫iều gì sẽ xãy ra trong ngành dệt của nước anh khi máy kéo sợi gien ni được sử dụng rộng rãi?”

  1. Khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi thì năng suất tăng lên, sợi kéo ra được nhiều đòi hỏi phải cải tiến máy dệt: 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. Năm 1 785, Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh => năng suất dệt tăng 40 lần so với dệt bằng tay.

    Trả lời

Viết một bình luận