tỉ khối của khí hiđro đối với không khí là 2/29. vậy khí hiđro nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần

By Katherine

tỉ khối của khí hiđro đối với không khí là 2/29. vậy khí hiđro nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần

0 bình luận về “tỉ khối của khí hiđro đối với không khí là 2/29. vậy khí hiđro nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần”

Viết một bình luận