Tìm công thức hóa học của hợp chất có thành phần khối lượng như sau: a. m(Ca) : m(C) : m(O) = 1 : 0,3 : 1,2. b. 57,5% Na; 40% O và 2,5% H. c. Cứ 2,4g

By Arya

Tìm công thức hóa học của hợp chất có thành phần khối lượng như sau:
a. m(Ca) : m(C) : m(O) = 1 : 0,3 : 1,2.
b. 57,5% Na; 40% O và 2,5% H.
c. Cứ 2,4g Mg kết hợp với 7,1g Cl.
d. Trong 6,4g sắt oxit có 4,48g Fe và 1,92g O.

0 bình luận về “Tìm công thức hóa học của hợp chất có thành phần khối lượng như sau: a. m(Ca) : m(C) : m(O) = 1 : 0,3 : 1,2. b. 57,5% Na; 40% O và 2,5% H. c. Cứ 2,4g”

 1. $a/$

  Gọi cthh là $Ca_{x}C_{y}O_{z}$  $(x,y,z ∈N*)$

  ta có :

  $m_{Ca} : m_{C} : m_{O}= 40x : 12y:16z = 1 : 0,3 : 1,2 ⇒ x : y : z =0,025 : 0,025 : 0,075 =1:1:3$

  Vậy $CTHH$ của hợp chất là $CaCO_{3}$

  b/

  Gọi CTHH là $Mg_{x}Cl_{y}$ $x,y∈N*)$

  ta có :

  $x : y = $$\frac{2,4}{24}:\frac{7,1}{35,5}=0,1:0,2=1:2$ 

  Vậy CTHH của hợp chất là $MgCl_{2}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận