tìm `x` để `\sqrt{x}-x` nhận giá trị dương

Photo of author

By Liliana

tìm `x` để `\sqrt{x}-x` nhận giá trị dương

0 bình luận về “tìm `x` để `\sqrt{x}-x` nhận giá trị dương”

 1. Giải thích các bước giải:

   Điều kiện: x≥0

        ⇒√x-x>0

        ⇔ √x(1-√x)>0

     Từ đk:√x≥0

        ⇒1-√x>0

        ⇔√x<1

        ⇒x-1

     Vì 0≤x<1

     Mà x=0 thì √x=x ⇒0<x<1

       Vậy với 0<x<1 thì √x -x>0

       HỌC TỐT!!

Viết một bình luận