tìm điều kiện xác định của biểu thức √2/x^2

Photo of author

By Lydia

tìm điều kiện xác định của biểu thức √2/x^2

0 bình luận về “tìm điều kiện xác định của biểu thức √2/x^2”

 1. Đáp án:

      ĐKXĐ:     $x \neq 0$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: $\sqrt{x^2}$ xác định với mọi giá trị của x. 

  Suy ra: 

  $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{x^2}}$ xác định với mọi giá trị của $x \neq 0$ 

Viết một bình luận