tìm m để đường thẳng y=3x-6 và đường thẳng y=3/2x+m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

By Genesis

tìm m để đường thẳng y=3x-6 và đường thẳng y=3/2x+m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

0 bình luận về “tìm m để đường thẳng y=3x-6 và đường thẳng y=3/2x+m cắt nhau tại một điểm trên trục hoành”

 1. – Vì 2 đường thẳng này cắt nhau tại một điểm trên trục hoành nên điểm này có tung độ `y = 0`

  – Thay `y = 0` vào hàm số `y = 3x – 6`, ta có:

  `0 = 3x – 6`

  `⇔x = 2`

  – Thay `y = 0` và `x = 2` vào hàm số `y = 3/2x + m`, ta có:

  `0 = 3/2*2 + m`

  `⇔3 + m = 0`

  `⇔m = -3`

  Vậy `m= -3` thì 2 đường thẳng `y = 3x – 6` và `y = 3/2x + m` cắt nhau tại một điểm trên trục hoành

  Trả lời
 2. 2 đồ thị hàm số đã cho cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành khi 2 đồ thị đó và trục ox đồng quy

  ta có pt hoành độ giao điểm của đồ thị y =3x-6 và Ox là:

            3x-6=0

    ⇔x=2 

  thay x=2 , y=0 vào hàm số y=3/2x+m ta được:

  m+3=0⇒m=-3 .Vậy …

   

  Trả lời

Viết một bình luận