Tìm m để hàm số bậc nhất y=m^2*x^2+mx-mx^2+2 là hàm số bậc nhất

By Eva

Tìm m để hàm số bậc nhất y=m^2*x^2+mx-mx^2+2 là hàm số bậc nhất

0 bình luận về “Tìm m để hàm số bậc nhất y=m^2*x^2+mx-mx^2+2 là hàm số bậc nhất”

 1. `y = m^{2}x^{2} + mx – mx^2 + 2`

  `-> y = m(m – 1)x^2 + mx + 2`

  `text{Để hàm số trên là hàm bậc nhất}`

  `-> m(m – 1) = 0`

  `->` \(\left[ \begin{array}{l}m = 0\\m = 1\end{array} \right.\) 

  `-> S = {0; 1}`

  Trả lời
 2. Để $y=-mx^2+m^2x^2+mx+2=(m^2-m)x^2+mx+2$ là hàm bậc nhất:

  $m^2-m=0$

  $\Leftrightarrow m(m-1)=0$

  Khi $m=0$, hàm trở thành hàm hằng $y=2$

  Do đó $m\ne 0$

  Vậy $m=1$

  Trả lời

Viết một bình luận