tìm một chữ số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là

By Eloise

tìm một chữ số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là 4 và số dư là 3 số cần tìm là

0 bình luận về “tìm một chữ số có hai chữ số biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu đem số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó được thương là”

 1. Gọi số cần tìm là ab ( a,b là các số tự nhiên từ 0 đến 9, a khác 0)
  Theo đề bài ta có:
  ab=7b và ab = 4(a+b)+3
  <=> 10a + b =7b và 10a+b = 4(a+b)+3
  <=> 10a=6b và 6a=3b+3
  <=> 5a=3b và 6a=5a+3
  <=> 5a=3b và a=3
  <=> a=3 và b=5
  Vậy số cần tìm là 35.

  *Chúc bạn học tốt! ^_^

   

  Trả lời

Viết một bình luận