Vì sao cuối TK XIX Trung Quốc bị các nước sâu xé

By Clara

Vì sao cuối TK XIX Trung Quốc bị các nước sâu xé

0 bình luận về “Vì sao cuối TK XIX Trung Quốc bị các nước sâu xé”

  1. Vì: Trung Quốc là 1 nc giàu tài nguyên, 1 nc lớn, có nề văn hóa rực rỡ, nhưng từ sau thế kỉ XIX đã suy yếu vì chế độ phong kiến mục nát. Trong những năm 1840-1842, đế quốc Anh tiến hành cuộc chiến tranh Thuốc Phiện, mở đầu quá trính xâm lược TQ. Tiếp theo đó các nc Âu Mĩ và Nhật Bản tranh nhau xâu xé nc này.

    Trả lời
  2. Cuối thế kỉ XIX, Trung Quốc bị các nước đế quốc sâu xé, vì:

    – Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân, có nhiều tài nguyên khoáng sản, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước đế quốc.

    – Cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Trung Quốc bước vào thời kì khủng hoảng, suy thoái.

    Trả lời

Viết một bình luận