Tìm một phân số biết tổng của mẫu số và tử số là 150 đơn vị và phân số đó có giá trị bằng 84/231

Photo of author

By Aaliyah

Tìm một phân số biết tổng của mẫu số và tử số là 150 đơn vị và phân số đó có giá trị bằng 84/231

0 bình luận về “Tìm một phân số biết tổng của mẫu số và tử số là 150 đơn vị và phân số đó có giá trị bằng 84/231”

 1. Đáp án:

  Ta có: 84/231 = 4/11

  Ta có sơ đồ:

  (Bạn vẽ đồ tử số và mẫu số. Tử số 4 phần, mẫu số 11 phần. Tổng là 150)

  Tổng số phần bằng nhau là:

    4 + 11 = 15 (phần)

  Tử số là:

  150 : 15 × 4 = 40 

  Mẫu số là:

  150 – 40 = 110

  Vậy phân số đó là: 40/110

   

 2. Đáp án:40/110

   Giải thích các bước giải:

              Ta rút gọn 84/231=4/11

             Mà 4+11=15=>150/15=10

             =>40/110

   

Viết một bình luận