Chỉ ra biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong đoạn trích (nếu biết trăm năm là hữu hạn)

Photo of author

By Iris

Chỉ ra biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong đoạn trích (nếu biết trăm năm là hữu hạn)

0 bình luận về “Chỉ ra biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong đoạn trích (nếu biết trăm năm là hữu hạn)”

  1. Phép tu từ nổi bật :

    – Phép đối : xa-gần; “Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường.”

    => Nhấn mạnh sự bình thường nhưng không tầm thường làm nên sự phi thường của những đường nghề, những ước mơ

Viết một bình luận