tìm số nguyền x bt 2x- 15 =-47 giúp mik với ạ

By Anna

tìm số nguyền x bt
2x- 15 =-47
giúp mik với ạ
Viết một bình luận