Tìm số tự nhiên a, b biết 4^a×5^3b+1=16×5^2a

By Madeline

Tìm số tự nhiên a, b biết 4^a×5^3b+1=16×5^2a

0 bình luận về “Tìm số tự nhiên a, b biết 4^a×5^3b+1=16×5^2a”

 1. `4^a×5^(3b+1)=16×5^(2a`

  `<=>4^a×5^(3b+1)=4^2×5^(2a`

  `<=>`$\begin{cases}4^a=4^2\\5^{3b+1}=5^{2a}\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}a=2\\3b+1=2.2\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}a=2\\3b=4-1\end{cases}$

  `<=>`$\begin{cases}a=2\\b=1\end{cases}$

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 4a.53b+1=16.52a

  ⇒4a⋮16 ( vì 53b+1 không chia hết cho 16)

  mà 52a không chia hết cho 2

  ⇒a=2

  ⇒42.53b+1=16.52.2

  ⇒16.53b+1=16.54

  ⇒53b+1=54

  ⇒3b+1=4

  ⇒3b=3⇒b=1

  Vậy a=2; b=1 thỏa mãn đề bài

  cho mk câu trả lời hay nhất

  thanks

  Trả lời

Viết một bình luận