có mấy kiểu văn bản và phương thức biểu đạt hãy nêu mục đích giao tiếp của từng kiểu

By Raelynn

có mấy kiểu văn bản và phương thức biểu đạt hãy nêu mục đích giao tiếp của từng kiểu

0 bình luận về “có mấy kiểu văn bản và phương thức biểu đạt hãy nêu mục đích giao tiếp của từng kiểu”

 1. có 6 kiểu phương thức biểu đạt : tự sự ; miêu tả ; biểu cảm ; nghị luận ; thuyết minh ; hành chính – công vụ 

  tự sự : giới thiệu đặc điểm ,tính chất , phương pháp 

  miêu tả : tái hiện trạng thái sự vật ,hiện tượng ,con người 

  biểu cảm : bày tỏ tình cảm , cảm xúc 

  nghị luận : nêu ý kiến đánh giá ,bàn luận 

  thuyết minh : trình bày diễn biến sự việc 

  hành chính – công vụ : trình bày ý muốn , quyết định nào đó , thể hiện nào đó , thể hiện quyền hạn , trách nhiệm giữa người và người 

  Trả lời
 2. kiểu văn bản, phương thức biểu đạt và mục đích giao tiếp của từng kiểu

  Tự sự : Trình bày diễn biến sự việc 

  Miêu tả: Tái hiện trạng thái sự vật con người 

  Biểu cảm: Bày tỏ tình cảm, cảm xúc 

  Nghị luận : Bàn luận nêu ý kiến đánh giá 

  Thuyết minh: giới thiệu đặc điểm, tính chất, phương pháp

  Hành chính công vụ: Trình bày ý kiến quyết định thể hiện, quyền hạn trách nhiệm giữa người và người

  mong em cho chị ctlhn nha <3

  Trả lời

Viết một bình luận