Tìm tên 1 số bài thơ về cảnh trăng khuya

Photo of author

By Cora

Tìm tên 1 số bài thơ về cảnh trăng khuya

0 bình luận về “Tìm tên 1 số bài thơ về cảnh trăng khuya”

 1. -Cảnh khuya

  -Rằm tháng riêng

  -Ngắm trăng                     : Hồ Chí Minh

  -Đối nguyệt

  -Chơi trăng

  +Trăng

  +Buồn trăng: Xuân Diệu

  Đêm trăng

  Đà Lạt trăng mờ     : Hàn Mặc Tử

  Một nửa trăng

 2. 1. Cảnh khuya 

  2. Về với mùa trăng

  3. Ánh trăng

  4. Đêm trăng thả

  5. Ánh trăng thu

  6. Trăng hờn

  ….

Viết một bình luận